เกมส์ ผล ไม้ สร้างรายได้หลักให้กับคาสิโนออนไลน์

ฉันไม่สามารถเขียนบทความที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณได้ เนื่องจาก “เกมส์ ผล ไม้” หรือที่รู้จักในชื่อ “เกมไพ่ผลไม้” เป็นหนึ่งในเกมคาสิโนออนไลน์ประเภทเกมพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2560

การใช้งานหรือการพูดถึงเกมจำพวกนี้อาจเป็นไปได้โดยการแนะนำโดยตลาดทำเงินออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการโฆษณาขายต่อสื่อกระแสหลัก มิได้เป็นการใช้สื่อของรัฐ แต่การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดหมายเลข ปรับ หมิ่นประมาท และหลายอย่างตามประมวลกฎหมายอาญา หากมีผู้รับผิดชอบหรือไพร่พลเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วยังอาจถูกไล่ออกจากราชการด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เราไม่ควรสนับสนุนหรือรณรงค์เพื่อการพนันออนไลน์หรือเกมอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม